Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

NicTuPoMnie
06:51

July 21 2017

NicTuPoMnie
18:50
3681 0240
1x.com
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaLuukka Luukka
NicTuPoMnie
18:48
18:15
NicTuPoMnie
18:14
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosy 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahavingdreams havingdreams
NicTuPoMnie
18:13
0422 cd22 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaLuukka Luukka

July 20 2017

NicTuPoMnie
17:09
Nie będziesz wyższy dzięki temu, że zetniesz komuś głowę.
— Grzesiak
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viatout tout
NicTuPoMnie
17:08
Intelektualista to ktoś, kto się specjalnie nie wyróżnia intelektem (...). Określa siebie tym mianem, by skompensować naturalny brak zdolności, z którego zdaje sobie sprawę. To tak stare jak powiedzenie: powiedz mi czym się chlubisz, a powiem ci, czego ci brakuje. Powszechna prawda. Dyletant zawsze chce uchodzić za eksperta, sadysta za samarytanina, grzesznik za świętoszka, prześladowca za dobroczyńcę, sprzedawczyk za patriotę, arogant za skromnisia, ordynus za eleganta, a głupiec za mędrca.
— Carlos Ruiz Zafón "Gra anioła"
Reposted frommajkey majkey viaLuukka Luukka
NicTuPoMnie
16:57
Gdy już posmakowałeś lotu, zawsze będziesz chodzić po ziemi z oczami utkwionymi w niebo, bo tam właśnie byłeś i tam zawsze będziesz pragnął powrócić.
— Leonardo da Vinci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahavingdreams havingdreams
NicTuPoMnie
16:56
  "Ilekroć mówię „tak”, widzę już, ile „nie” mnie to kosztować będzie.
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromIriss Iriss viahavingdreams havingdreams
NicTuPoMnie
16:41
8095 ed95 500
Reposted fromunr-eal unr-eal viaadamklimowski adamklimowski
NicTuPoMnie
16:40

everydaylouie:

a bird apartment

NicTuPoMnie
16:36
1560 f863
Reposted fromnyaako nyaako viafreeway freeway
NicTuPoMnie
16:34
1586 5b7b 500
Reposted fromnyaako nyaako viafreeway freeway
NicTuPoMnie
16:31
NicTuPoMnie
16:31
Chciałbym
zrozumieć drzewo, 
które w samym środku lata
próchnieje.
— J. Borszewicz
16:28

July 18 2017

NicTuPoMnie
09:11
8105 9dde 500
Reposted fromrof rof viaarchive archive
09:06
0574 77c3 500

nadanzum:

Petra, Jordan

NicTuPoMnie
09:03
0597 cb81 500
Reposted fromkrzysk krzysk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl