Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2017

19:15
5248 472c 500
Reposted fromkimik kimik viajanealicejones janealicejones
19:14
5652 2b2b 500
NicTuPoMnie
09:01
NicTuPoMnie
08:31
Dokąd idę? Do słońca. To chyba jasne.
— Edward Stachura
Reposted fromlovvie lovvie viablackheartgirl blackheartgirl
NicTuPoMnie
08:28
5772 26dd 500
Reposted fromministerium ministerium viasucznik sucznik
08:24
5820 498d 500
Reposted fromglassarrow917 glassarrow917 viaRekrut-K Rekrut-K

July 12 2017

NicTuPoMnie
20:51

Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność.

I odwrotnie – ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku.

— Alan Watts
Reposted fromzrazik zrazik viapurplecornflowers purplecornflowers
NicTuPoMnie
20:50
Reposted fromFlau Flau vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
NicTuPoMnie
20:48
5210 b848 500
Reposted fromhandlujztym handlujztym viareloveution reloveution
NicTuPoMnie
20:47


Cat by Vasily Kandinsky

Size: 6.8x15.8 cm
Medium: Woodcut
NicTuPoMnie
20:42

Postanowiłem zostać w łóżku do południa. Może do tego czasu szlag trafi połowę świata i życie będzie o połowę lżejsze.
— Charles Bukowski
20:41
4148 7fb6

0spacedawg:

unregistered-hypercam2:

kittykhole:

fat cat running

look at him… look at how deliberate each step and movement is. look at how mathematically perfect that 90 degree corner turn was… this cat is on another level far beyond us all

@vigbrastle how the panzer zero walks

Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viareloveution reloveution
NicTuPoMnie
20:37
Cóż, nie byłem kimś takim, kto wart byłby pamiętania.
— Wiesław Myśliwski, „Traktat o łuskaniu fasoli”
Reposted fromlifeless lifeless viaIllara Illara
20:35
8743 7a14 500

awwww-cute:

Big Beans! (Source: http://ift.tt/2uKGnRj)

NicTuPoMnie
20:28
Przez całe życie oczekiwała jakiejś zmiany, z dnia na dzień liczyła, że wreszcie wszystko się wyjaśni, usprawiedliwi, nabierze sensu, że coś się wreszcie okaże. Całe jej życie było ustawicznym zamiarem, ambitnym projektem, niecierpliwym, gniewnym wyczekiwaniem.
— Zofia Nałkowska- Granica
Reposted frombanshe banshe viamalinowowa malinowowa
NicTuPoMnie
20:27

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viamalinowowa malinowowa
20:24
20:06
NicTuPoMnie
20:01
19:51
9321 b2e0
Reposted fromtaborri taborri viamelan melan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl