Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2018

NicTuPoMnie
19:30
Robienie pierwszego kroku w ważnym dla nas kierunku przypomina pierwszy krok gdy zbiega się ze stromej góry. Albo się zabijesz albo będzie fajnie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viazabka zabka
NicTuPoMnie
19:22
5618 15be
Reposted fromkarahippie karahippie viapuszka puszka

June 21 2018

NicTuPoMnie
20:51
NicTuPoMnie
20:51
Reposted fromFlau Flau viaGunToRun GunToRun
NicTuPoMnie
20:50
Carl Larsson - Till en liten vira (1901)
Reposted frommaardhund maardhund

June 20 2018

NicTuPoMnie
13:45
Czy rozumiesz teraz, czym jest neutralność, która tak cię porusza? Być neutralnym to nie znaczy być obojętnym i nieczułym. Nie trzeba zabijać w sobie uczuć. Wystarczy zabić w sobie nienawiść.
— Andrzej Sapkowski
Reposted fromkrn krn viaunsteadyshy unsteadyshy
NicTuPoMnie
13:44
0257 cf21 500
Reposted from4777727772 4777727772
NicTuPoMnie
07:00
8655 0b5e 500
Reposted fromtfu tfu viahugostiglitz hugostiglitz
NicTuPoMnie
06:59
Czy to ważne, co mówią inni, kiedy ja wiem, dlaczego robię, to co robię?
— Jodi Picoult
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via4777727772 4777727772

June 19 2018

NicTuPoMnie
21:19
NicTuPoMnie
20:27
7927 206d 500
Reposted fromqb qb viahelpmeimhungry helpmeimhungry
NicTuPoMnie
20:23
1086 b3f8 500
NicTuPoMnie
20:23
4767 9114 500
Reposted from4777727772 4777727772
NicTuPoMnie
20:18
6742 dd87 500
20:18
NicTuPoMnie
20:05
NicTuPoMnie
19:31
NicTuPoMnie
19:30

June 13 2018

NicTuPoMnie
19:34
NicTuPoMnie
18:59
Reposted fromgruetze gruetze viaSenyia Senyia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl