Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2018

NicTuPoMnie
10:36
10:36
5298 1e12
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viadobrazla dobrazla

February 18 2018

NicTuPoMnie
12:42
5376 e722 500

"Koty udały się Panu Bogu -
mawia czasem Wisława Szymborska.
Niekiedy dodaje: Tylko.
Niekiedy: Najbardziej."

[R. Krynicki, "Koty"]

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaGunToRun GunToRun

February 17 2018

21:37
9485 4221 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viaGunToRun GunToRun
NicTuPoMnie
21:36
Nie jestem osobą ani smutną, ani zamkniętą, ani skomplikowaną. Śmieję się łatwo, często i ze wszystkiego, a najczęściej z siebie. Za radością, żartem, człowiekiem, który potrafi mnie rozśmieszyć, poszłabym na czworakach na koniec świata.
— Krystyna Janda - Różowe tabletki na uspokojenie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaGunToRun GunToRun
NicTuPoMnie
21:36
3682 d89c
Reposted frompiehus piehus viaGunToRun GunToRun
NicTuPoMnie
16:14
3042 93b8 500
Reposted fromnusiak nusiak viajointskurwysyn jointskurwysyn

February 16 2018

NicTuPoMnie
20:30
9514 8f7f
Reposted fromMuppet Muppet viaLuukka Luukka
NicTuPoMnie
20:28
NicTuPoMnie
20:25
Reposted frommr-absentia mr-absentia viazabka zabka
NicTuPoMnie
20:24
5117 02ec 500
Reposted frommadn madn viaShittyKitty ShittyKitty
NicTuPoMnie
20:20
9939 e195 500
Reposted fromtfu tfu viaLuukka Luukka
NicTuPoMnie
20:15
5626 85bd 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaLuukka Luukka
NicTuPoMnie
20:13
9273 e62a 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viapoppyseed poppyseed
NicTuPoMnie
20:10
3266 1d19 500
Kraków, wakacje 2017
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
NicTuPoMnie
20:10
3271 f828 500
Muzeum Dobranocek, Rzeszów, sierpień 2017
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
NicTuPoMnie
20:10

Dworzec w Katowicach. 7:00 rano, listopad 2017
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
20:10
20:09
0308 acf8 500
20:08
6308 631b 500

beigehalo:

Sand, under a 250x microscope

Reposted frommimikyu mimikyu viaharridan harridan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl