Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

NicTuPoMnie
11:02
6969 5071
Reposted fromkerosine kerosine viapierdolony pierdolony
11:02
6130 c0b5 500

gokuma:

Reblog the happy chubby cat for a nice weekend and good nights of sleep

Reposted fromwowimtired wowimtired viapierdolony pierdolony
NicTuPoMnie
11:00
2809 dde2 500
Reposted frompierdolony pierdolony
NicTuPoMnie
10:59
7214 d12b 500
Reposted frompierdolony pierdolony

March 20 2017

NicTuPoMnie
21:21
0776 2490 500
Reposted fromPokobiecemu Pokobiecemu viaLuukka Luukka
21:20
0072 8927 500

blackpicture:

Édouard Boubat
Stanislas at the window. France (1973)

NicTuPoMnie
21:19
NicTuPoMnie
21:18
NicTuPoMnie
21:15
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.


— Brigitte Nicole

March 19 2017

21:32
21:32
4628 2d95 500
Reposted fromantiprodukt antiprodukt viahormeza hormeza
20:34
5894 1741 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viazupelnie zupelnie
NicTuPoMnie
20:31
8239 39ed 500
NicTuPoMnie
20:30
NicTuPoMnie
20:30
0253 ba16
Reposted fromfor-witches for-witches viagoszko goszko
NicTuPoMnie
20:25
1670 5bc8 500
Poświatowska
Reposted frommaardhund maardhund viasoulwax soulwax
NicTuPoMnie
20:25
Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— M. Halber
NicTuPoMnie
20:14
7188 3d89 500
NicTuPoMnie
20:13
Mężczyźni nie mają pojęcia, co się może zdarzyć. Są szczęśliwi. Kobiety natomiast zdają sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń. Wiecznie się martwią.
— Anne Rice
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoutkapa outkapa
NicTuPoMnie
20:00
Nie spełnisz swoich marzeń i planów, będziesz żyć poprawnie, nudno i przeciętnie jak miliony innych ludzi na świecie. Będziesz codziennie rano chodzić do pracy, która będzie w porządku, wracać do domu, robić obiad, sprzątać, zajmować się dziećmi - i to wszystko będzie poprawne i standardowe. Będziesz jeździć na wakacje. Dzieci się wyprowadzą, twój partner zestarzeje się i utyje, przejdziesz na emeryturę i będziesz powtarzać: zawsze chciałem/chciałam zobaczyć Bombaj. Zawsze chciałem/chciałam nagrać płytę, zobaczyć wschód słońca w Nowej Zelandii, jechać ferrari po bulwarze Zachodzącego Słońca, kochać. Nienawidzić, krzyczeć. Ale tego nie zrobiłem. Bo nie było pieniędzy, czasu, ochoty, możliwości. Bo się bałam/bałem. Straszne prawda?
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabadblood badblood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl