Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

NicTuPoMnie
18:45
8603 71af 500
Reposted fromboli boli viahavingdreams havingdreams
NicTuPoMnie
18:37
3534 e28b
Reposted fromparkaboy parkaboy viamagdanestor magdanestor
NicTuPoMnie
16:48
5576 b73a
Reposted fromlavendowy lavendowy viashitsuri shitsuri
NicTuPoMnie
16:15
4516 b9a1 500
Reposted fromkaiee kaiee viavolldost volldost
NicTuPoMnie
16:11
8297 fbfd
Reposted fromdailylife dailylife viaplugss plugss
15:49
5086 87a5 500
NicTuPoMnie
15:38
7852 880b 500
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature viaLuukka Luukka
15:38
2826 3011
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viadobrazla dobrazla
15:37
2576 64e4 500

francescazak:

Jeremy Everett – A Corner Exposed As A Photograph, 2011

Reposted fromkimik kimik viabrzask brzask

May 24 2017

NicTuPoMnie
20:14
20:12
1915 f411 500
Reposted fromidiod idiod viaiblameyou iblameyou
18:38
0268 0b66 500
Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viafreska freska
NicTuPoMnie
18:18
3598 8b85 500
4czerwiec
Reposted fromramoneska ramoneska viaCarrion Carrion
NicTuPoMnie
18:04
4536 349a 500
Barcelona
Reposted fromvolldost volldost viatwice twice
NicTuPoMnie
17:59
2639 2a43 500
Reposted fromkaiee kaiee viapojemnosc2400 pojemnosc2400
17:49
8649 ab70
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viailoveblood iloveblood
17:48
2092 ac2b 500

cynicralfs:

dont pop it ya frickin moron!

Reposted fromidiod idiod viaLuukka Luukka
NicTuPoMnie
17:39
  Wszyscy ci którzy uwielbiają herbatę, wiedzę, że nie tylko ona sama jest ważna, ale też KUBEK w którym ją pijesz. Dla kogoś kto przywiązuje się szybko do rzeczy, strata ulubionego kubka do herbaty to smutek. Ktoś kto tego nie pojmuje, nie wie nawet jak wielki.  
— kochałam ten kubek/psychodelic
Reposted frompsychodelic psychodelic viarawwwr rawwwr
NicTuPoMnie
17:36
4523 5333 500
17:36
9395 9911 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl