Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2019

NicTuPoMnie
18:32
0936 d06a 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viadivi divi
NicTuPoMnie
18:29
2042 480b 500
NicTuPoMnie
18:29
Wracam z Jarocina i przypomniało mi się, jak kiedyś też wracałem, tym samym nawet pociągiem, takim starym składem przedziałowym, gdzie brakuje gniazdek, warsu, wszystkiego. Ludzi też brakowało. Szedłem przez wagon z nadzieją, że trafi się pusty przedział. Miałem dużo pracy, zapewne bardzo pilnej. W jednym z przedziałów siedział samotny facet. Już wycofywałem się, gdy ów mężczyzna zatrzymał mnie ruchem dłoni i poprosił:
-zostań. Porozmawiaj ze mną.
Porozmawiaj ze mną. Kiedy ostatni raz słyszałem taką prośbę? Kiedy wyście taką słyszeli. Było w tym coś wzruszającego. Natychmiast usiadłem i zaczęliśmy rozmawiać o jakichś pierdołach. Facet jeździł tirem po Europie, zdał pojazd i właśnie wracał do domu. A to spotkanie, ta prosta prośba dzwoni we mnie do dziś i obiecuje sobie, ze kiedys zbiorę się na odwagę i zwrócę się do jakiegoś podróżnego właśnie w ten sposób: zostań. Porozmawiaj ze mną. Może się nie przestraszy?
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromolewka olewka viazabka zabka

October 13 2019

NicTuPoMnie
18:31
2974 6b19 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaharridan harridan
NicTuPoMnie
18:31
NicTuPoMnie
17:31
6029 de09 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viadivi divi
NicTuPoMnie
17:29
0599 376b 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viadivi divi
NicTuPoMnie
17:29
1948 4558 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadivi divi
NicTuPoMnie
17:26
4525 1774
Reposted fromNocephya Nocephya viaGunToRun GunToRun
NicTuPoMnie
17:21
1437 de6d 500
Reposted fromzciach zciach viadivi divi
NicTuPoMnie
17:20
NicTuPoMnie
17:20
5448 7226 500
Reposted frompiehus piehus viakompleksdziury kompleksdziury

October 08 2019

NicTuPoMnie
18:52
NicTuPoMnie
18:37
8444 8633 500
Reposted frombardzosmaczny bardzosmaczny viav2px v2px
NicTuPoMnie
18:35
Reposted fromgruetze gruetze viav2px v2px
NicTuPoMnie
18:34
Reposted fromgruetze gruetze viav2px v2px
NicTuPoMnie
18:34
Reposted fromgruetze gruetze viav2px v2px

October 07 2019

NicTuPoMnie
19:11
2366 d347 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagruetze gruetze
NicTuPoMnie
18:24
6040 2336
Reposted fromEtnigos Etnigos viaLuukka Luukka
NicTuPoMnie
18:20
4327 d446 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaLuukka Luukka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl